QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
 

VPK Xin Công Bố Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Chi Nhánh

08:38 | 01/12/2014

Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật công bố giấy chứng nhận đầu tư Chi nhánh Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật - Nhà Máy Bao Bì Bình Dương.Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
nắp và nút
nắp và nút
Nắp các loại
Nắp các loại
các loại
Đang online :  
Trong ngày :