Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị 2017

13:29 | 28/04/2017

Vv:

·         Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

·         Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

=> Tải về tại đây


Người viết : admin

Giới hạn tin theo ngày :    

Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
nắp và nút
nắp và nút
Nắp các loại
Nắp các loại
các loại
Đang online :  
Trong ngày :