Thông Báo Cổ Đông

VPK Xin Công Bố Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Chi Nhánh

08:38 | 01/12/2014

Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật công bố giấy chứng nhận đầu tư Chi nhánh Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật - Nhà Máy Bao Bì Bình Dương.
Giới hạn tin theo ngày :    
Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
nắp và nút
nắp và nút
Nắp các loại
Nắp các loại
các loại
Đang online :  
Trong ngày :